Hvordan har du det? startede i Århus Amt

'Hvordan har du det?' 2001-2006 var en undersøgelse af sundhed og sygdom blandt voksne i Århus Amt. Den blev gennemført i 2001 af daværende Afdeling for Folkesundhed. Undersøgelsen byggede på en tilfældig udvalgt stikprøve blandt Århus Amts voksne befolkning mellem 25 og 74 år, dog undtaget personer fra etniske minoriteter. Der blev udsendt spørgeskemaer til 5221 personer, hvoraf 76 pct. svarede på skemaet. Undersøgelsens formål var at give Århus Amt nyttig viden om borgernes sundhed og sygdomsmønstre blandt amtets borgere. Den tegnede en sundhedsprofil af borgerne og den nye viden gav bl.a. input til nye sundhedspolitikker og indsatser i amtet, herunder tobaksstrategien Farvel og tobak 2004-2006.

Resultater fra Hvordan har du det? 2001

På baggrund af undersøgelsen er der udgivet følgende rapporter:

Hvordan har du det? 2006
I 2006 gennemførte tidligere Ringkøbing Amt, Århus Amt og dele af Vejle Amt og Viborg Amt en ny befolkningsundersøgelse efter Hvordan har du det? konceptet. Undersøgelsen byggede denne gang på en tilfældigt udvalgt stikprøve af 31.500 regionsborgere mellem 25 og 74 år. Også denne gang undtaget personer fra etniske minoriteter. I alt 68 procent udfyldte skemaet. Undersøgelsens formål var igen at give region og kommuner nyttig viden om borgernes trivsel, sundhed og sygdomsmønstre. Den nye viden har blandet andet givet input til udarbejdelsen af nye sundhedspolitikker og indsatser i region og kommuner. Daværende Center for Folkesundhed i Region Midtjylland, som nu er del af CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, stod for projektledelsen af Hvordan har du det? 2010.

Resultater fra Hvordan har du det? 2006

Resultater af undersøgelsen blev præsenteret i hovedrapporten Hvordan har du det? - Sundhedsprofil for region og kommuner. Rapporten, der udkom i en revideret udgave i december 2008, handler om selvvurderet helbred, kronisk sygdom og sundhedsvaner. 

Datamaterialet fra Hvordan har du det? analyseres løbende, og formidles af DEFACTUM.  

Hvordan har du det?