Siden 2001 har Aarhus Amt og nu Region Midtjylland udarbejdet sundhedsprofilen Hvordan har du det?.

Formålet med Hvordan har du det? sundhedsprofilerne

Profilerne er et planlægningsredskab for kommuner, region og andre aktører inden for social- og sundhedsområdet. Helt konkret kan sundhedsprofilerne danne grundlag, når de kommunale sundhedspolitikker skal udformes, og der skal prioriteres mellem forskellige forebyggelses- og sundhedsindsatser.

Du kan læse meget mere om, hvad sundhedsprofilerne bruges til i Notat om sundhedsprofiler i Region Midtjylland

Sådan udvikler sundheden sig over tid

Sammen med hver sundhedsprofil bliver der udarbejdet en sammenligningsrapport. Derved er det muligt at følge udviklingen fra de tidligste til de nyeste data.

Undersøgelserne 2001-2017

I venstremenuen kan du finde en beskrivelse af undersøgelserne fra 2001, 2006, 2010, 2013 og 2017. Se de rapporter og analyser, som er udgivet.