Rapporter fra Hvordan har du det?-undersøgelser

Efter hver Hvordan har du det?-undersøgelse udgiver DEFACTUM en hovedrapport og et sammenligningsbind. Rapporterne er kommunernes og regionens værktøj til at arbejde med sundhedsplanlægning. 


Temaanalyser fra Hvordan har du det?-undersøgelser

Data fra Hvordan har du det? bliver også anvendt til temaanalyser med særlige fokusområder:

 • Den sociale fordeling af sundhed og sygdom
 • Stress og mental sundhed
 • Sundhedsvaner
 • Fysisk og psykisk funktionsevne
 • Kronisk sygdom og multisygdom
 • Søvn og sundhed
 • Forbrug af sundhedsydelser
 • Unges sundhed og trivsel
 • Ensomhed.  

Artikler fra Hvordan har du det?-undersøgelser

Artikler er ligeledes en vigtig del af Hvordan har du det?-data, som bliver brugt til en lang række af forskningsartikler.  


Kommuneanalyser

Kommunerne i Region Midtjylland har mulighed for at bestille uddybende analyser - en analysepakke.

Tilbuddet består af:

 • et indledende møde
 • en uges analysearbejde
 • et præsentationsmøde.

Kontakt for nærmere aftale om prisen:

hvordanhardudet@rm.dk