Synspunkter på Sundhedsprofil 2013
Fem korte interviews fra konference om sundhedsprofil 2013, produceret marts 2014.

Multisygdom - om det stigende antal patienter med flere sygdomme
Projektleder og seniorforsker Finn Breinholt, CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Pr. 1. marts 2016 DEFACTUM. 
Interview 2011

Synspunkter på Sundhedsprofil 2010 
Se korte interview om, hvordan resultaterne bruges til at styrke sundheden blandt borgerne. Optaget ved konference 2011:

Kommuner
Sundhedskonsulent Jes Bak Sørensen, Aarhus Kommune
- Interview 2011.

Almen Praksis
Praktiserende læge Lars Foged
- Interview 2011.

Hospitaler
Cheflæge Lisbeth Kallestrup, Regionshospitalet Silkeborg
- Interview 2011.

Regionen
Fuldmægtig Kristine Lindeneg Drejø, Region Midtjylland
- Interview 2011

OBS-spot
Se OBS-spot udsendt i 2013 i forbindelse med at spørgeskemaer blev udsendt.