Hvorfor er jeg blevet udvalgt til undersøgelsen?
Der er lavet en tilfældig udtrækning blandt borgere på 16 år eller derover i CPR-registret. Undersøgelsen er registreret i Region Midtjyllands fortegnelse over godkendte forskningsprojekter og gennemføres i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

 

Hvor mange er udvalgt til at deltage?
Spørgeskemaet er udsendt til ca. 50.000 tilfældigt udvalgte borgere fordelt rundt i alle regionens 19 kommuner.

 

Hvem står bag undersøgelsen?
Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, SDU, gennemfører undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet. Det er forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM, der står for gennemførelsen af undersøgelsen i Region Midtjylland.

 

Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål?
Vi stiller mange spørgsmål, fordi vi gerne vil kende detaljer om befolkningens aktuelle sundhedstilstand, så grundlaget for sundhedsindsatser kan styrkes. De mange informationer giver os blandt andet mulighed for at danne et billede af, hvordan udvikling af sygdomme hænger sammen med levevilkår, livsstil og trivsel.

 

Mit liv var meget anderledes før COVID-19. Hvad skal jeg svare?
COVID-19-pandemien har betydet, at mange menneskers liv er påvirket for tiden. Det kan have betydning for din besvarelse af spørgsmålene. Vi vil med denne undersøgelse gerne beskrive befolkningens sundhed og trivsel, som den er lige nu – også selv om hverdagen ikke er, som den plejer at være. Derfor vil vi bede dig svare ud fra din nuværende situation, selvom den ikke er kendetegnende for dit liv før COVID-19-pandemien.

Undersøgelsen gentages hvert fjerde år på den samme tid af året. Mange af spørgsmålene i undersøgelsen er de samme, hver gang undersøgelsen gennemføres, da vi herved kan følge udviklingen i sundhed og trivsel over tid. Du vil måske opleve, at enkelte spørgsmål kan være særligt svære at svare på i en tid med COVID-19, fordi pandemien har skabt en særlig situation. Vi håber alligevel, at du vil svare på alle spørgsmål efter bedste evne. Hvis der er enkelte spørgsmål, som du ikke synes, du kan svare på, kan du springe dem over og udfylde resten af spørgeskemaet.

 

Hvorfor endnu en spørgeskemaundersøgelse om sundhed?
Undersøgelsen gennemføres hvert 4. år og giver en unik mulighed for at følge udviklingen i danskernes trivsel, sundhed og sygdom over tid. Undersøgelsen foretages i samtlige af landets kommuner og er den største spørgeskemaundersøgelse om sundhed i Danmark. Den er særlig værdifuld for kommunalt, regionalt og nationalt sundhedsarbejde og kan bl.a. bruges til at prioritere mellem forskellige typer af sundhedsindsatser.

 

Hvad skal mine svar bruges til?
Din besvarelse er vigtig, fordi den på kommunalt, regionalt og nationalt niveau giver viden, der kan benyttes til at målrette og prioritere sundheds- og forebyggelsestilbud. Samtidig bidrager dine svar til, at der kan forskes i, hvad der har betydning for vores trivsel, sundhed og sygdom.

 

Nytter det noget, at jeg svarer?
Ja, det nytter noget. For at kunne tegne et retvisende billede af sundhedstilstanden i din kommune, i Region Midtjylland og i Danmark er det vigtigt, at en stor del af de borgere, som er inviteret til undersøgelsen, svarer. Alle besvarelser er lige vigtige, og ingen svar er overflødige.

 

Jeg er ikke syg. Skal jeg svare alligevel?
Ja, uanset om du er frisk og rask, har det mindre godt eller er syg, så er dit svar vigtigt. Dine svar vil sammen med svarene fra de andre personer, som også er tilfældigt udtrukket til at deltage, tegne et billede af den aktuelle sundhedstilstand i din kommune, i Region Midtjylland og i hele Danmark. Alle besvarelser er derfor vigtige, og ingen besvarelse er vigtigere end andre.

 

Jeg har allerede besvaret skemaet. Hvorfor får jeg så en ny henvendelse?
For at få så mange besvarelser som muligt sender vi en påmindelse til dem, der ikke har svaret efter et stykke tid. Påmindelsen er sandsynligvis sendt, inden vi modtog din besvarelse. Hvis du allerede har besvaret spørgeskemaet, siger vi mange tak, og du kan se bort fra henvendelsen. Hvis du har besvaret spørgeskemaet online, kan påmindelsen også skyldes, at du ikke har fået trykket ’Afslut’ på den sidste side.

 

Der er et spørgsmål, som jeg ikke kan eller vil svare på. Hvad gør jeg?
Hvis du har svært ved at besvare et spørgsmål helt præcist, så giv dit bedste bud. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan finde kontaktoplysninger i dit invitationsbrev. Hvis der er enkelte spørgsmål, som du ikke kan eller vil svare på, kan du blot springe dem over og udfylde resten af spørgeskemaet. Vi offentliggør aldrig resultater, hvor dine svar vil kunne genkendes.

 

Jeg er begyndt på at svare på internettet, men er ikke blevet færdig. Nu får jeg et skema i postkassen; hvilket spørgeskema skal jeg svare på?
Du kan genoptage din besvarelse på internettet, der hvor du slap. Du kan også vælge at udfylde hele papirskemaet og benytte den vedlagte svarkuvert. Portoen er betalt.

 

Jeg er gravid eller midlertidigt syg. Hvad skal jeg svare?
Vi vil gerne beskrive befolkningens sundhed og trivsel, som den er lige nu. Derfor vil vi bede dig svare ud fra din nuværende situation, selvom den ikke er kendetegnende for dit normale liv.

 

Hvordan skal jeg svare, hvis jeg for nylig er kommet til skade eller er blevet opereret?
Vi vil gerne beskrive befolkningens sundhed og trivsel, som den er lige nu. Derfor vil vi bede dig svare ud fra din nuværende situation, selvom den ikke er kendetegnende for dit normale liv.

 

Min mand/kone/far/mor el. lign. har modtaget et spørgeskema, men ønsker ikke at deltage. Må jeg udfylde skemaet i stedet?
Nej, desværre. Spørgeskemaet er personligt. Hvis en anden person end den, som er tilfældigt udvalgt, svarer, er det ikke længere en tilfældig udvælgelse, og dette vil føre til misvisende resultater.

 

Jeg har modtaget et spørgeskema, men kan på grund af handicap/sygdom ikke udfylde skemaet. Må jeg få en til at hjælpe med udfyldelsen?
Ja, det må du gerne, men det er vigtigt, at det er dine egne svar.

 

Jeg er for gammel til sådan noget. Hvorfor er I interesserede i at vide noget om mig?
Det er faktisk meget vigtigt for os, at også borgere i din aldersgruppe besvarer spørgeskemaet. Vi ønsker en undersøgelse af alle danskeres sundhed fra 16 år og helt op til de ældste borgere i landet. Netop fra de ældre er der meget at lære. For eksempel er det interessant, hvordan det er lykkedes dig/dem at blive så gammel/gamle. Det kan vi blandt andet lære noget om på baggrund af de spørgsmål, som vi stiller i spørgeskemaet.

 

Hvordan kan jeg være sikker på, at mine oplysninger bliver behandlet fortroligt?
Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt af medarbejdere, der har tavshedspligt og er underlagt loven om behandling af personoplysninger. Oplysningerne fra spørgeskemaet anvendes udelukkende til statistiske og videnskabelige formål, og resultaterne offentliggøres i en form, hvor enkeltpersoner ikke kan genkendes.

 

Er jeg sikret anonymitet?
Når vi modtager dine svar, ved vi, at de kommer fra dig, men vi offentliggør aldrig resultater, hvor dine svar kan genkendes.

 

Er det lovligt at koble registerdata med min besvarelse?
Ja, det er lovligt, når deltageren er informeret om, at det vil ske, og at undersøgelsen gennemføres i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi henter oplysninger fra registre, for at resultaterne skal blive så solide og fyldestgørende som muligt. Registeroplysninger er vigtige for at kunne se, hvor der skal sættes ind for at forbedre sundhedstilstanden. Vi offentliggør aldrig resultater, hvor dine oplysninger kan genkendes.

 

Hvor kan jeg få mere viden eller hjælp?
Hvis du har brug for yderligere viden om undersøgelsen eller har spørgsmål til udfyldelsen af skemaet, som du ikke har fundet svar på her, er du velkommen til at kontakte os via de kontaktoplysninger, du har fået i invitationsbrevet.

 

Hvorfor udloddes der præmier?
Vi udlodder præmierne som tak til de borgere, der bruger tid på at besvare spørgeskemaet. Undersøgelser viser, at udlodning af præmier giver flere besvarelser, og det har vi brug for for at kunne bruge undersøgelsens resultater.