Specialestuderende kan ansøge om Hvordan har du det?-data fra undersøgelsen i 2017 og 2021. Der kan modtages variable fra en stikprøve af HHDD-datasættet ligesom data kun videregives i aggregeret form. Dette gøres med henblik på at fjerne unikke personer i datasættet og sikre fuld anonymitet i det udleverede datasæt.

Den specialestuderende skal opfylde følgende kriterier:

  • Specialet falder indenfor formålet med Hvordan har du det?-undersøgelsen.
  • Den studerende har udfyldt "Videregivelsesaftale for Hvordan har du det?-data til studerende" tilfredsstillende.
  • Den studerende har udarbejdet en projektbeskrivelse og en variabelliste, der beskriver projektets formål og det nødvendige datasæt til belysning af formålet.

Her kan du downloade "videregivelsesaftale for Hvordan har du det?-data"  (ansøgningsskema), som gælder for studerende:

Videregivelsesaftale for Hvordan har du det?-data til studerende

 

Hvordan har du det?