DEFACTUM ønsker, at data fra Hvordan har du det?-undersøgelserne anvendes bedst og mest muligt - gerne i et tværfagligt samarbejde. Derfor indbydes forskere og studerende til at indsende ansøgninger om analyserettigheder af data.

Ansøgningerne sendes til: Hvordanhardudet@rm.dk 


Sådan må du bruge data
En eventuel tilladelse gælder kun ret til videnskabelige eller statistiske undersøgelser og publicering i almindelige faglige tidsskrifter. Der gives ikke ret til eventuelle patenter eller andre økonomiske aftaler, som giver økonomisk vinding.

Så lang tid tager det at få data
Det tager 6 - 10 uger at få et dataudtræk. Hvis du ansøger om data med cpr-numre, kan udtrækket tage længere tid. Der udleveres ikke cpr-numre til bachelor- eller kandidatstuderende (aktuelt er ansøgning om dataudtræk til studerende under revidering).   

For at kunne behandle ansøgninger om dataadgang hurtigst muligt, er det vigtigt, at ansøgningerne er komplette.

Se retningslinjer for forvaltning af HHDD-data.

Ansøgningsskemaer
Du kan finde ansøgningsskemaerne under venstremenuen.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til brug af data, kan du kontakte en medarbejder fra teamet eller sende en mail til hvordanhardudet@rm.dk

Bemærk: Der kan søges om adgang til data fra befolknings-undersøgelsen i 2017. Men der er også mulighed for at sammenholde med data fra tilsvarende undersøgelser i 2001, 2006, 2010 og 2013. 

Hvordan har du det?