DEFACTUM ønsker, at data fra Hvordan har du det?-undersøgelserne anvendes bedst og mest muligt - gerne i et tværfagligt samarbejde. Derfor indbydes forskere og studerende til at indsende ansøgninger om analyserettigheder af data.

Ansøgningerne sendes til: Hvordanhardudet@rm.dk 


Sådan må du bruge data
En eventuel tilladelse gælder kun ret til akademisk forskning og publicering i almindelige faglige tidsskrifter. Der gives ikke ret til eventuelle patenter eller andre økonomiske aftaler, som giver økonomisk vinding.

Så lang tid tager det at få data
Det tager op til fem uger at få et dataudtræk. Hvis du ansøger om data med cpr-numre, tager det længere tid, da det kræver en godkendelse fra Datatilsynet at videregive personfølsomme oplysninger.
Der udleveres ikke cpr-numre til bachelor- eller kandidatstuderende.  

For at kunne behandle ansøgninger om dataadgang hurtigst muligt, er det vigtigt, at ansøgningerne er komplette.

Hvad koster det?
Det koster 300 kr. at ansøge om et dataudtræk med cpr-numre. Dette skyldes den øgede mængde af sagsbehandling, en sådan ansøgning kræver, idet der skal indhentes godkendelse til videregivelse af oplysninger.

Hvis du får brug for supplerende data, skal du lave en ny ansøgning. Det koster 200 kr. hver gang du ansøger om supplerende data til samme projekt. Sørg derfor for at have inkluderet alle relevante variable i den første dataanmodning.

Se retningslinjer for forvaltning af HHDD-data.

Ansøgningsskemaer
Du kan finde ansøgningsskemaerne under venstremenuen.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til brug af data, kan du kontakte en medarbejder fra teamet eller sende en mail til hvordanhardudet@rm.dk

Bemærk: Der kan søges om adgang til data fra befolknings-undersøgelsen i 2017. Men der er også mulighed for at sammenholde med data fra tilsvarende undersøgelser i 2001, 2006, 2010 og 2013.