DEFACTUM ønsker, at data fra Hvordan har du det?-undersøgelserne anvendes bedst og mest muligt - gerne i et tværfagligt samarbejde. Derfor indbydes forskere og studerende til at indsende ansøgninger om analyserettigheder af data.

Ansøgningerne sendes til: Hvordanhardudet@rm.dk 

Sådan må du bruge data

En eventuel tilladelse gælder kun ret til videnskabelige eller statistiske undersøgelser og publicering i almindelige faglige tidsskrifter. Der gives ikke ret til eventuelle patenter eller andre økonomiske aftaler, som giver økonomisk vinding.

Så lang tid tager det at få data

Det tager 6 - 10 uger at få et dataudtræk. Hvis du ansøger om data med cpr-numre, kan udtrækket tage længere tid.

Særligt for studerende: Af hensyn til anonymisering af respondenterne udleveres der kun en tilfældig stikprøve på 10.000 respondenter af det samlede HHDD-datasæt til kandidatspecialer. Desuden udleveres data til studerende aggregeret og ingen variable kan modtages i kontinuerlig form. Studerende kan ikke søge om personoplysninger.

For at kunne behandle ansøgninger om dataadgang hurtigst muligt, er det vigtigt, at ansøgningerne er komplette.

Se retningslinjer for forvaltning af HHDD-data.

Ansøgningsskemaer

Du kan finde ansøgningsskemaerne under venstremenuen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til brug af data, kan du kontakte en medarbejder fra teamet eller sende en mail til hvordanhardudet@rm.dk

Bemærk: Der kan søges om adgang til data fra befolknings-undersøgelsen i 2021. Men der er også mulighed for at sammenholde med data fra tilsvarende undersøgelser i 2001, 2006, 2010, 2013 og 2017.