billede af mennesker på en offentlige gade
Hver fjerde år spørger vi hele befolkningen: Hvordan har du det? Foto:Niels Aage Skovbo

Hvordan har du det? er en undersøgelse af helbred, trivsel og sundhedsvaner hos Region Midtjyllands 1,3 mio. borgere. Undersøgelsen giver et bedre og mere dokumenteret grundlag, når kommuner og region planlægger målrettede sundhedsindsatser.

Det er en forskergruppe i DEFACTUM, som gennemfører undersøgelsen i Region Midtjylland.


Rapporter

Hvordan har du det? 2021

Hvordan har du det? Udviklingen 2010-2013-2017-2021

Kommunebilag til Hvordan har du det? 2021

Sundhed på én side 2021


Virtuel præsentation

Sundhedsprofilen 2021 blev præsenteret ved et virtuelt arrangement onsdag 16. marts 2022 kl. 9.00 - 11.00.

Videopræsentationerne samt PowerPoint-præsentationerne kan ses på denne side.


Hvordan har du det? er også et nationalt samarbejde

DEFACTUM gennemfører undersøgelsen i samarbejde med de øvrige regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet samt Finansministeriet.


DEFACTUM anvender data fra undersøgelsen til forskning

Teamets forskere anvender data til uddybende temaanalyser og artikler. Herudover ansøger studerende om adgang til data, som de bruger i bachelor-, speciale- og ph.d.-opgaver. Her kan du læse om, hvordan du får adgang til data

Eksempler på temaanalyser, artikler og rapporter finder du her.