billede af mennesker på en offentlige gade
Hver fjerde år spørger vi hele befolkningen: Hvordan har du det? Foto:Niels Aage Skovbo

Hvordan har du det? er en undersøgelse af helbred, trivsel og sundhedsvaner hos Region Midtjyllands 1,3 mio. borgere. Undersøgelsen giver et bedre og mere dokumenteret grundlag, når kommuner og region planlægger målrettede sundhedsindsatser.

Det er en forskergruppe i DEFACTUM, som gennemfører undersøgelsen i Region Midtjylland.


Konference

Sundhedsprofilen 2021 bliver præsenteret på en virtuel konference onsdag 16. marts 2022.
Læs mere om konferencen, og tilmeld dig på denne side.


Hvordan har du det? er også et nationalt samarbejde

DEFACTUM gennemfører undersøgelsen i samarbejde med de øvrige regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet samt Finansministeriet.

DEFACTUM anvender data fra undersøgelsen til forskning

Teamets forskere anvender data til uddybende temaanalyser og artikler. Herudover ansøger studerende om adgang til data, som de bruger i bachelor-, speciale- og ph.d.-opgaver. Her kan du læse om, hvordan du får adgang til data

Eksempler på temaanalyser, artikler og rapporter finder du her.  

Hvordan har du det? 2017-rapport

Den sidste nye rapport blev offentliggjort den 14. marts 2018 på en konference i Herning. Du kan finde program, "sundhed på én side" og andet materiale fra konferencen via dette link. Slides fra oplæg blev sendt ud til alle tilmeldte deltagere.
Se den samlede rapport her.
Se udviklingen fra 2010-2013-2017 her.