Baggrund

HjerteKom er en kommunal hjerterehabiliteringsdatabase og en samlet betegnelse for databaserne HjerteKomMidt og HjerteKomSjælland. Den er udviklet til at monitorere borgere, der deltager i kommunale hjerterehabiliteringsforløb. HjerteKom ligger på platformen e-Monitorering, som er udviklet af DEFACTUM.

Databasen blev taget i brug oktober 2016 og per 1. januar 2017 registrerede 18 midtjyske kommuner data om den kommunale hjerterehabilitering i databasen. September 2018 fik tre sjællandske kommuner ligeledes adgang til indtastning i databasen.

Finansiering af HjerteKom aftales med kommunerne, og driften varetages af DEFACTUM, Region Midtjylland.

HjerteKom benævnes på engelsk "The Danish Database for Cardiac Rehabilitation in Primary Health Care Settings".

Få nærmere information om HjerteKom.

Adgang til HjerteKom webapplikation.