Forsøget foregår på to udvalgte afdelinger:

  • Radiologisk Afsnit, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg
  • Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Regionshospitalet Viborg

Det gennemføres som et randomiseret, kontrolleret forsøg (RCT), hvor patienterne, når de bookes til aftaler, fordeles tilfældigt i enten en gruppe, der skal betale gebyr, hvis de udebliver eller i en gruppe, der ikke skal betale gebyr. Formålet er at kunne sammenligne effekten. 

De kvantitative data suppleres med kvalitative data gennem interviews med patienter og personale samt observationsstudier på afdelingerne.

Forsøgsperioden løber fra april 2015 til foråret 2016. Herefter skal materialet analyseres. Resultaterne forventes at være klar primo 2017.