Gebyrprojektet er et nationalt forskningsprojekt, der skal give Danmark solid viden om effekten af gebyr til patienter, der bliver væk fra deres aftale på hospitalet uden at have meldt afbud. 

Centrale spørgsmål

To spørgsmål står særlig centralt i undersøgelsen:

  • Får et gebyr flere til at komme til deres aftale på hospitalet eller flere til at melde afbud?
  • Hvad er de negative effekter af gebyr på hospitalet? Vil der eksempelvis være en social slagside, eller vil tillidsforholdet mellem patient og læge blive påvirket negativt?

Nationalt projekt

Selve forsøget bliver gennemført på to hospitalsafdelinger ved Hospitalsenhed Midt, Region Midtjylland:

  • Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Regionshospitalet Viborg
  • Radiologisk Afsnit, Regionshospitalet Silkeborg

Men projektet er forankret nationalt. Først og fremmest gennem økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner fra 2013. Sundhedsministeriet har godkendt forsøgsprotokollen, og det samme har Danske Regioner.

Forskningen

Projektets forskningsdel er forankret i henholdsvis KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning og DEFACTUM i Region Midtjylland.

De to forskningsinstitutioner står for både design og udførelse.

I projektet bliver der brugt både kvalitative og kvantitative metoder. På den måde vil projektet både undersøge ren effekt på udeblivelser og de økonomiske konsekvenser. Men projektet undersøger også, hvad indførelse af gebyr betyder for organisationen og for patienterne.

Hent forsøgsprotokollen