Formålet med forskningsprojektet er at undersøge effekt og eventuelle negative konsekvenser af at indføre et gebyr på 250 kroner til patienter, der udebliver fra et planlagt ambulant besøg på en sygehusafdeling.

Forskningsspørgsmålene er blandt andet:

  • Hvad er omfanget af udeblivelser i dag?
  • Hvordan håndterer afdelingerne udeblivelserne organisatorisk før og efter indførelse af gebyret?
  • Hvordan påvirker gebyret de ansatte og deres forhold til patienterne?
  • Hvordan oplever patienterne gebyret?
  • Hvad er effekten af at indføre gebyr på antallet af udeblivelser?
  • Hvad er effekten af at indføre gebyr på lighed i adgang til sundhedsydelser?