Bag projektet står Danske Regioner i form af Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og det indgår i økonomiaftalen for 2013 mellem Danske Regioner og Regeringen.

Region Midtjylland har påtaget sig opgaven med at stå for undersøgelsen, og Regionsrådet har godkendt projektet.

DEFACTUM, Region Midtjylland leder forskningsprojektet, som gennemføres i et samarbejde med KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning