billede af pengesedler

Gebyrer har gennem flere år været foreslået som hjælp til at motivere patienter til at melde afbud, hvis de ikke kan komme til en aftale. Foto: DEFACTUM.

Patienter, der udebliver fra aftaler i sygehusvæsenet, opleves som et væsentligt problem på afdelingerne. Udeblivelser gør det vanskeligt at planlægge og anvende resurserne optimalt.

Gebyrer har gennem flere år været foreslået som hjælp til at motivere patienter til at melde afbud, hvis de ikke kan komme til en aftale. Men der er meget lidt viden om effekten, og hvordan det vil påvirke kulturen i sundhedsvæsenet.

Derfor gennemføres nu et nationalt forskningsprojekt, der skal afklare fordele og ulemper ved at indføre gebyrer. 

Forskningsprojektet er et resultat af økonomiaftalen for 2013 mellem Danske Regioner og Regeringen. Region Midtjylland har påtaget sig at stå for undersøgelsen ved at bidrage med de to afdelinger samt forskningsledelse hos DEFACTUM i Region Midtjylland.

Hent forsøgsprotokol.

Hent sammenfatning: Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen


Søren Sander Rasmussen
Tlf.: 2381 8800
Mail: soeras@rm.dk