Projekt ”Fysisk aktivitet og Arbejdsliv under og efter en Kræftsygdom”(FAK-projektet) er et ph.d.-projekt, som udføres af cand. psych. Rikke Rosbjerg under Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og DEFACTUM – Social, Sundhed og Arbejdsmarked, Region Midtjylland. 

Forskningstitel: ”Fysisk aktivitet og arbejdsmarkedsstatus under og efter kemobehandling – et prospektivt studie”.

Kræft og arbejdsliv
I Danmark er der hvert år ca. 40.000, der får konstateret kræft. Grundet tidligere diagnose og bedre behandling er der heldigvis en voksende gruppe af kræftpatienter, som overlever eller lever længere med sygdommen. Det er derfor vigtigt at sætte fokus på, hvordan kræftpatienter kan leve et godt liv under og efter deres sygdom. Et vigtigt aspekt af dette er arbejdslivet, da arbejdslivet er en betydningsfuld og meningsgivende del af det at være menneske. Ca. 40 % af de, der rammes af kræft, er under 65 år og dermed i den arbejdsduelige alder. Vi ved fra studier på feltet, at kræftpatienter og kræftoverlevere kan oplever store udfordringer i forhold til tilbagevenden til arbejde. Hos denne gruppe ses således større arbejdsløshed, øget sygefravær, øget behov for nedsat tid og tidligere pension.

Kræft og fysisk aktivitet – hvad ved vi allerede?

Der findes allerede stort forskningsmæssigt belæg for den positive betydning af fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet under kemoterapi virker positivt på kræftpatienters psykologiske velbefindende og livskvalitet og har ydermere vist sig at være forbundet med lavere risiko for død og tilbagefald hos kræftoverlevere. Der har derfor i det seneste årti været øget fokus på fysisk aktivitet i forbindelse med kræftrehabilitering. I Sundhedsstyrelsens Kræftpakke 3 betones betydningen af fysisk aktivitet under kræftbehandling, og på flere af landets hospitaler tilbydes nu et 6 ugers intensivt træningsforløb som supplerende behandling under kemoterapi ved navn ”Krop og Kræft”. ”Krop og kræft” startede op på Rigshospitalet i 2001 som et projekt, hvor sikkerheden og de fysiologiske og psykologiske effekter skulle undersøges. På baggrund af projektets positive resultater er tilbuddet siden blevet oprettet i Aarhus, Herning, Esbjerg, Aalborg, Vejle, Sønderborg og Odense. Krop og Kræft foregår i regi af kræftafdelingerne på hospitalerne. På hver af de nævnte afdelinger gennemføres der ca. 7 forløb á 6 uger pr. år med ca. 10 patienter pr. hold. Træningen instrueres af en fysioterapeut og en sygeplejerske og indeholder styrke- og konditionstræning, afspænding, kropsbevidsthed og massage. 

Formål med projektet
Formålet med nærværende projekt er at undersøge, hvilke faktorer der har betydning for, hvordan man som kræftpatient kommer bedst muligt tilbage på arbejde, og hvilken betydning fysisk aktivitet har i denne forbindelse. For mere information om projektet, se informationsfolderen her.