Forskningsklinikken skal understøtte udviklingen af evidensbaseret viden. Erfaringen viser dog, at generering af forskning ikke nødvendigvis medfører implementering af evidensbaseret viden i daglig praksis. Derfor har Forskningsklinikken fokus på implementering af resultaterne ud fra PARiHS modellen (Promoting Action on Research Implementation in Health Services).

Modellen beskriver hvordan de konkrete omgivelser, den eksisterende evidens, og facilitering af implementeringsprocessen skal medtænkes i forskningsprocessen for, at resultaterne kan implementeres i praksis.

 

PARiHS framework for implementing research into practice 

 

PaRiHS.jpg

 

Modellen er frit oversat fra: 
Kitson A, Harvey G, McCormack B. Enabling the implementation of evidence based practice: A conceptual framework. Quality in health care : QHC. 1998;7(3):149. doi: 10.1136/qshc.7.3.149.

Gå tilbage til "sådan arbejder vi"