Relevant rehabiliteringsforskning skal relateres til de udfordringer og behov, som slutbrugerne af rehabilitering har. Med slutbrugerne menes borgere, pårørende samt fagprofessionelle. Det er derfor vigtigt, at slutbrugerne involveres i hele forskningsprocessen. Denne tilgang kaldes “Patient and Public Involvement” (PPI), og engagerer systematisk og evidensbaseret slutbrugerne og medvirker til åbenhed og medbestemmelse.

Involvering af borgeren i forskningsprocessen sikrer, at kommunen og Forskningsklinikkens arbejde understøtter et sundhedsvæsen på borgerens præmisser.

Gå tilbage til "sådan arbejder vi"