Projekterne skal fokusere på, hvordan rehabiliteringen påvirker borgeren. Det er derfor helt centralt i Forskningsklinikkens arbejde, at der tages udgangspunkt i borgerens perspektiv.

Data vil typisk være patientrapporterede oplysninger, funktionstests, registerbaserede oplysninger, interviews og observationer, der alle relaterer sig til borgerens hverdagsliv.

Den internationale forståelsesramme for funktionsevne; "International Classification of Functioning, Disability and Health" (ICF) er en naturlig referenceramme for Forskningsklinikkens arbejde. ICF udgør et udgangspunkt, hvor den enkelte borgers funktionsevne opstår i samspillet med omgivelserne.

ICF modellen – samspil mellem komponenterne  

 

ICF.png

Schiøler G, Dahl T. International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsnedsættelse og Helbredstilstand. København: Munksgaard Danmark; 2003.

Gå tilbage til "sådan arbejder vi"