Overordnet ansvarlig

TM.jpg   Thomas Maribo
Forskningsleder, seniorforsker, fysioterapeut, ph.d.
Mail: Thomas.Maribo@rm.dk
tlf: 7841 4432
Se Thomas' pureprofil på Aarhus Universitet her
 
Daglig leder    
CVN.jpg   Claus Vinther Nielsen
Professor, ph.d. i socialmedicin
Mail: Claus.Vinther@stab.rm.dk
tlf: 7841 4400, mobil: 2223 9488
Se Claus' pureprofil på Aarhus Universitet her
 

Forskningsassistent  

 

 
Birbit.jpg   Birgitte Laier Bitsch
Forskningsassistent, fysioterapeut, cand.scient.san. 
Mail: b.bitsch@rm.dk
Tlf: 7841 4435/2388 2280
 

Ph.d.-studerende

 

 
LSM.jpg   Louise Sofia Madsen
ph.d.-studerende
Mail: Lmaden@rm.dk
Tlf: 7841 4420 
 

Forskere

 

 
NR.jpg   Nanna Rolving
Forsker, fysioterapeut, cand.scient.san. 
ph.d. 
Mail: Nanna.Rolving@rm.dk
Tlf: 4032 1618
 
     
CGP.jpg  

Charlotte gjørup Pedersen
Forsker, cand.scient.san.
ph.d. 
Mail: chgjpe@rm.dk
Tlf: 7841 4434

   

 

Gå tilbage til "Forskningsklinikkens forside"