Første projekt vedrørende udendørs rehabilitering og velfærdsteknologi for borgere med nedsat funktionsevne er indlejret i udviklingen af SPARK parken. Parken, som er den første af sin art kombinerer Sundhed, Park, Aktiviteter, Rehabilitering og Klimatilpasning i et 72.000 m2 ”grønt forsamlingshus” placeret i MarselisborgCentrets Park. 

SPARK er udviklet på baggrund af en omfattende involveringsproces, hvor både borgere, professionelle, samarbejdsparter og forskere deltog. SPARK er foruden at være en rehabiliteringspark også et integreret nationalt afprøvningsrum for velfærdsteknologier, ”SPARK X”. Projektet er udformet som et ph.d. projekt og formålet er at etablere et forskningsbaseret grundlag for rehabilitering kombineret med udendørs aktiviteter og velfærdsteknologi, med henblik på at forbedre funktionsevnen hos borgere med rehabiliteringsbehov. Med projektet undersøges facilitatorer og barrierer forbundet med at kombinere rehabilitering med udendørs aktiviteter og velfærdsteknologi. Dette undersøges bl.a. ved at interviewe, observere og fotodokumentere rehabilitering i SPARK parken af borgere med nedsat funktionsevne og professionelle tilknyttet MarselisborgCentret. 12 

Den opnåede viden skal danne grundlag for at udvikle nye rehabiliteringsløsninger baseret på udendørs rehabilitering og velfærdsteknologi, der forbedrer funktionsevnen og øger livskvaliteten hos borgere med rehabiliteringsbehov. Viden opnået med projektet kan guide og inspirere til lignende løsninger nationalt og internationalt.