Baggrund

Lænderyg-problematikker udgør på en række områder den største sygdomsbyrde i Danmark. Lænderygproblematikker har konsekvenser for funktionsevnen og mange rammes i den arbejdsdygtige alder. Derudover viser data på området, at en stor andel af personer med diskusprolaps også lider af én eller flere sygdomme udover deres rygsygdom, der betyder at borgerne har individuelle og komplekse behov.
På trods af stor ekspertise i regionen er der betydelige huller i viden mht. behov og effektfulde indsatser på rygområdet. Der efterlyses også/især et fokus på udvikling af tværfaglige og tværsektorielle indsatser

Organisering af projektet

Til projektet indenfor lænderyg-rehabilitering nedsættes en projektgruppe bestående af borgere (og fagprofessionelle fra Magistraterne Sundhed og Omsorg (MSO) og Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB) i Aarhus Kommune.
Projektgruppen indgår i projektet fra problemidentifikation til formidling af resultater. De skal sammen med forskerne formulere forskningsspørgsmål.

Samarbejdspartnere

Aarhus Kommune (MSO/MSB), DEFACTUM, MarselisborgCentret.

Gå tilbage til "Projekter"