Baggrund

Udover over at være livstruende sygdom, er hjertesygdom i høj grad også blevet en kronisk sygdom, som flere danskere lever med. Hjerterehabilitering tilbydes systematisk til personer, der har været indlagt på sygehuset med hjertesygdom og forløbene har vist sig effektive til at reducere dødelighed pga. hjertesygdom og genindlæggelse. Der efterlyses dog viden om, hvordan funktionsevnen forbedres hos borgere, der lever med hjertesygdomme.

Ansvaret for fase 2 hjerterehabilitering er i Region Midtjylland fra 2017 overgået til kommunerne. Overdragelsen kan bane vejen for at sikre udvikling og evaluering af borgernære rehabiliteringstilbud, og derudover øge fokus på funktionsevne og borgerens hverdagsliv.

Organisering af projektet

Der nedsættes en projektgruppe bestående af borgere og fagprofessionelle fra Magistraterne for Sundhed og Omsorg (MSO) og Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB) i Aarhus Kommune. 
Projektgruppen indgår i projektet fra problemidentifikation til formidling af resultater. De skal sammen med forskerne formulere forskningsspørgsmål.

Samarbejdspartnere

Aarhus Kommune (MSO/MSB), DEFACTUM, MarselisborgCentret.

Gå tilbage til fokusområder