Organisation

Der er nedsat en bestyrelse for Forskningsklinikken bestående af direktører fra Aarhus Kommune (MSO og MSB) og Region Midtjylland, Institutleder fra Aarhus Universitet (Institut for Folkesundhed), Forsknings- og udviklingschef fra VIA UC samt repræsentant fra MarselisborgCentret. 

Bestyrelsen mødes én gang årligt til maj, hvor Forskningsklinikken aflægger årsrapport i henhold til handleplanen. Der er etableret en styregruppe med reference til Forskningsklinikkens bestyrelse

 

Gå tilbage til "Forskningsklinikken"