Centre for Rehabilitation Research, Aarhus 

Forskningsklinikken - 1.række fra venstre: Louise Sofia Madsen, Thomas Maribo, Claus Vinther Nielsen og Pelle Mortensen. 2.række fra venstre: Charlotte Gjørup Pedersen, Birgitte Laier Bitsch, Nanna Rolving og Maja Husted.
Forskningsklinikkens medarbejdere: (første række fra venstre) Louise Sofia Madsen, Thomas Maribo, Claus Vinther Nielsen, Pelle Mortensen. (anden række fra venstre) Charlotte Gjørup Pedersen, Birgitte Laier Bitsch, Nanna Rolving og Maja Husted.

Forskningsklinikken skal støtte kommunerne i at udvikle, anvende og formidle evidensbaserede metoder i rehabiliteringsarbejdet

 

Læs om Forskningsklinikkens seminarer i foråret her

Forskningsklinikken er etableret for at medvirke til udvikling af rehabilitering, der har fokus på borgerens hverdagsliv.

Forskningsklinikken skaber praksisnær forskning, hvor borgere og medarbejdere i rehabilitering involveres i hele forskningsprocessen. Samarbejdet mellem forskning og praksis sikrer, at der skabes viden, som kan anvendes i den virkelige verden og har relevans for borgers liv.

Spørgsmålene, der undersøges udspringer af praksisrelevante problemstillinger med udgangspunkt i mødet mellem borgeren og medarbejderen i rehabiliteringsforløbet.

Forskningsklinikken er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Institut for Folkesundhed (Aarhus Universitet), VIA University College og MarselisborgCentret og relevante parter inden for den tværsektorielle rehabilitering.