Med Forbrugsvariationsprojektet belyser DEFACTUM, hvordan brugen af sygehusydelser (forbrugsvariation) i Region Midtjylland varierer geografisk. Projektet er igangsat på initiativ af Region Midtjyllands direktion.

Hvorfor opstår forbrugsvariation?

Forbrugsvariation kan opstå som en naturlig konsekvens af forskelle i behovet for behandling blandt befolkningen i forskelle geografiske områder. Forbrugsvariation kan imidlertid også opstå som følge af variation i klinisk praksis, fx gennem forskellige tilgange til behandling og typen af ydelser, der gives. Det kan også skyldes lokale forskelle i organiseringen af sundhedsvæsenet, herunder samspillet mellem region og kommuner.

Variation, der er forårsaget af forskelle i klinisk praksis, kan rejse væsentlige spørgsmål om, hvilken tilgang – både behandlingsmæssigt og organisatorisk – der giver den bedste kvalitet for patienterne og mest mulig sundhed for pengene.

Fem projekter med hvert sit fokus

Forbrugsvariationsprojektet består foreløbigt af fem delprojekter, der med hvert sit fokus skal bidrage til at kortlægge og forstå variationerne i, hvordan borgerne i Region Midtjylland bruger og modtager sygehusydelser.

Indtil videre kan du læse en kort beskrivelse af hvert af de fem delprojekter i menuen til venstre.

Inspiration hentet i USA og England

Forbrugsvariation er et nyt forskningsområde i Danmark, men i udlandet har man arbejdet med problemstillingen i flere år. Læs mere om de udenlandske inspirationskilder.

Læs rapporterne:

Lægmandsrapport

Delprojekt 1- Geografiske forskelle i borgernes sygehusforbrug i Region Midtjylland

Delprojekt 2 - Variation i behandlingsintensitet i slutningen af livet

Delprojekt 3 - Variation indenfor udvalgte behandlingsområder

Delprojekt 4 - Læring fra det enelske sundhedsvæsens arbejde med NHS Atlas of Variation in Healthcare

Delprojekt 5 - Variation i sygehusforbruget opgjort i forhold til almen praksis