Det overordnede succeskriterium er, at Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning (CePR) bidrager til, at borgerne modtager den bedste indsats baseret på evidensbaseret viden, borgernes præferencer og praksiserfaring.

Der er etableret samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse med henblik på et følgeforskningsprojekt, som omfatter evalueringen af CePRs succeskriterier og handleplan. Succeskriterier opgøres maj 2022 med henblik på afrapportering september 2022.

Der er defineret følgende specifikke succeskriterier:

 1. At der er en gensidig udveksling af praksiserfaringer, viden og forskningsresultater mellem praksis, forskning og uddannelse
 2. At det politiske og strategiske niveau kontinuerligt engageres i værdien af forskning og får viden om forskningsprocesserne
 3. At de økonomiske forudsætninger for CePR er tilstede
 4. At der er etableret formelle samarbejdsrelationer mellem praksis, forskning og uddannelse på de prioriterede borgerforløb. I de prioriterede borgerforløb har samarbejdet medført:
  1. At forskerne, praktikerne og underviserne er integrerede i hinandens organisationer
  2. At der pågår en systematisk kompetenceudvikling med henblik på at øge viden om forskningsmetoder og fortolkning af forskningsresultater
  3. At der systematisk defineres forskningsspørgsmål med udgangspunkt i praksis
  4. At projekter er tværfaglige, tværsektorielle og tværvidenskabelige, samt involverer borgere, praktikere, ledere, studerende og forskere
  5. At der systematisk indsamles data og sikres mulighed for udveksling heraf i prioriterede borgerforløb, så der skabes læring i praksis
  6. At viden implementeres
 5. At CePR's placering og sammenhæng i det nære sundhedsvæsen er synlig
 6. At samarbejdet er udvidet med flere kommunale partere i Region Midtjylland

 

Ad. 1. At der er en gensidig udveksling af praksiserfaringer, viden og forskningsresultater mellem praksis, forskning og uddannelse

Ad. 2. At det politiske og strategiske niveau kontinuerligt engageres i værdien af forskning og får viden om forskningsprocesserne

Ad 3. At de økonomiske forudsætninger for CePR er tilstede

Ad. 4. At der er etableret formelle samarbejdsrelationer mellem praksis, forskning og ud-dannelse på de prioriterede borgerforløb

Ad. 5. At CePRs placering og sammenhæng i det nære sundhedsvæsen er synlig

Ad. 6. At samarbejdet er udvidet med flere kommunale parter i Region Midtjylland