Overordnet ansvarlig

TM.jpg   Thomas Maribo
Forskningsleder, seniorforsker, fysioterapeut, ph.d.
Mail: Thomas.Maribo@rm.dk
tlf: 7841 4432
Se Thomas' pureprofil på Aarhus Universitet her
 
Daglig leder    
CVN.jpg   Claus Vinther Nielsen
Professor, ph.d. i socialmedicin
Mail: Claus.Vinther@stab.rm.dk
tlf: 7841 4400, mobil: 2223 9488
Se Claus' pureprofil på Aarhus Universitet her
 

Ph.d.-studerende  

 

 
Birbit.jpg   Birgitte Laier Bitsch
ph.d.-studerende
Mail: b.bitsch@rm.dk
Tlf: 7841 4435/2388 2280

 

 

 
LSM.jpg   Louise Sofia Madsen
ph.d.-studerende
Mail: Lmaden@rm.dk
Tlf: 7841 4420 
 

Forskningsassistenter

 

 


 

Pelle Mortensen
Forskningsassistent
Mail: Pelmor@rm.dk
Tlf: 7841 4425

Forskere

 

 
NR.jpg   Nanna Rolving
Forsker, fysioterapeut, cand.scient.san. 
ph.d. 
Mail: Nanna.Rolving@rm.dk
Tlf: 4032 1618
 
     
CGP.jpg  

Charlotte Gjørup Pedersen
Seniorforsker, cand.scient.san.
ph.d. 
Mail: chgjpe@rm.dk
Tlf: 7841 4434

   

 

 

Lisa Gregersen Østergaard
Seniorforsker
Mail: lisaoest@rm.dk 
Tlf: 2145 2444

Gå tilbage til forside for "Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning"