Universitetsklinik

Det er intentionen, at Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning over en 5-årig periode udvikles til en Universitetsklinik.

Undervisning på Aarhus Universitet

Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning skal levere undervisning på de sundhedsfaglige uddannelser på Aarhus Universitet og deltage i udvikling af rehabilitering som element i disse uddannelser.

Aarhus Universitet og VIA University College

Centret integreres med Aarhus Universitets og VIAs social- og sundhedsfaglige uddannelser.
Samarbejdet vil medføre en række bachelor- og specialeprojekter i rehabilitering og dermed give mere volumen, men også sikre en implementering af viden og opgradering af kommende bachelorer og kandidater, der får beskæftigelse indenfor rehabiliteringsområdet. Det kan både være indenfor sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet i de offentlige og private behandlings- og hjælpesystemer såvel som i forskningsmiljøerne.

Gå tilbage til "Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning"