En midtvejsevaluering af Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning blev udfærdiget oktober 2020. Evalueringen indbefatter blandt andet en ny handleplan ligesom en række succeskriterier er oplistet.

Frem mod ultimo 2022 vil Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning blandt andet have fokus på at initiere nye forsknings- og udviklingsprojekter. Derudover også at styrke det relationelle arbejde mellem forsker, praktiker, underviser, fagprofessionel og borger og sikre, at den genererede viden også bliver udmøntet i praksis.

Undervisning på Aarhus Universitet

Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning skal levere undervisning på de sundhedsfaglige uddannelser på Aarhus Universitet og deltage i udvikling af rehabilitering som element i disse uddannelser.

Aarhus Universitet og VIA University College

Centret integreres med Aarhus Universitets og VIA's social- og sundhedsfaglige uddannelser.

Samarbejdet vil medføre en række bachelor- og specialeprojekter i rehabilitering og dermed give mere volumen, men også sikre en implementering af viden og opgradering af kommende bachelorer og kandidater, der får beskæftigelse inden for rehabiliteringsområdet. Det kan både være indenfor sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet i de offentlige og private behandlings- og hjælpesystemer såvel som i forskningsmiljøerne.

Gå tilbage til "Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning"