Rehabilitering i en ny kontekst

Projektet undersøger potentialer relateret til udvikling af udendørs ”Community-based” rehabilitering, som en ressource til at fremme rehabilitering og empowerment for mennesker med nedsat funktionsevne.

Resultaterne forventes at fremme at traditionel rehabilitering suppleres med tilbud om uderehabilitering ”Community-based”.

Samarbejdspartnere: Institut for Folkesundhed, AU, Ortopædisk GenoptræningsCenter og Neurocentret, Aarhus Kommune, Dagcenter Midtpunktet og MarselisborgCentret.

Status: Systematisk litteraturstudie og kvalitativ artikel er i review mhp. publicering.

Gå tilbage til "Projekter"