En tværfaglig, virksomhedsrettet indsats for borgere sygemeldt med rygbesvær i Aarhus Kommune

Projektet undersøger, om tilknytning af fysioterapeuter til beskæftigelsesind-satsen i Aarhus Kommune kan få borgere sygemeldt med rygbesvær hurtigere tilbage i arbejde, samt øge borgerens funktionsniveau og tiltro til egen arbejdsevne. Projektet skal give indblik i, hvad der har betydning for borgere sygemeldt med rygbesvær, hvilke barrierer de støder på, og hvad der giver værdi i forløbet.

Samarbejdspartnere: Magistraten For Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune.

Status: Projektet er afsluttet og projektets resultater er tilgængelig her, og to videnskabelige artikler er under udarbejdelse.

Implementering af evidensbaseret praksis i genoptræningsforløb for borgere med konservativt behandlet rygbesvær

Projektets formål er at implementere evidensbaseret praksis for den fysioterapeutiske genoptræning af borgere med rygsmerter. Projektet vil sikre bor-gerne den højest mulige kvalitet af ryggenoptræningsforløb i Aarhus Kommune (Ortopædisk GenoptræningsCenter), i overensstemmelse med bedste evidens på området.

Samarbejdspartnere: Ortopædisk GenoptræningsCenter, Aarhus Kommune.

Status: Der er gennemført tre bachelorprojekter og resultaterne er implementeret i praksis. Der arbejdes videre med kvalitetssikring.

Gå tilbage til "Projekter"