Telefonmetoden til voksne med kræft

Formålet er at evaluere Telefonmetoden til kræftpatienter i Aarhus Kommune.

Telefonmetoden skal være med til at sikre overgangen mellem hospital, kommune og almen praksis, så borgere, der ikke har behov for rehabilitering eller takker nej hertil i første omgang, får mulighed for at få genvurderet deres behov for rehabilitering senere i forløbet.

Samarbejdspartnere: Magistraten for Sundhed og Om-sorg, Aarhus Kommune.

Status: Projektet er afsluttet med et kandidatspeciale der findes her og videnskabelig artikel er under udarbejdelse.

Evaluering af Ny Fælles Sundheds- og Beskæftigelsesindsats – Tværfaglig Koordineret Indsats

Projektet undersøger en ny fælles sundheds- og beskæftigelsesindsats på tværs af to magistrater i Aarhus Kommune. I et lodtrækningsstudie evalueres effekt, omkostningseffektiv og proces, hvor indsatsen sammenlignes med vanlig praksis.

Samarbejdspartnere: Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistraten for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

Status: Rekruttering af borgere til deltagelse i projektet er i gang.

Gå tilbage til "Projekter"