Hjerterehabilitering - fra hospital til kommunal regi

Projektet undersøger sammenhængen mellem to forskellige patientuddannelser og gennemførsel af hjerterehabilitering. Resultaterne skal bidrage til videreudvikling og forbedring af hjerterehabilitering.

Samarbejdspartnerne: 10 kommuner i Region Midtjylland.

Status: Primære data er indsamlet, der arbejdes på analyse af data med 12 måneders opfølgning.

Hjerterehabilitering til borgere med iskæmisk hjertesygdom og diabetes

Projektet undersøger den eksisterende evidens for hjerterehabilitering til borgere med hjertesygdom og diabetes. Derudover sammenlignes deltagelsen i hjerterehabiliterings-forløbet for borgere med eller uden diabetes.

Resultaterne biddrager med viden om, hvordan hjerterehabiliteringsforløb kan udformes, så de i højere grad tilgodeser den store gruppe af borgere med flere kroniske sygdomme.

Status: Litteraturstudie er under udarbejdelse, og der arbejdes på analyse af registerdata.

Er watt-max testen valid og sikker til vurdering af arbejdskapacitet hos personer med iskæmi i kommunal hjerterehabilitering?

Projektet undersøger, om watt-max testen er valid og sikker i anvendelse til borger med iskæmi, der deltager i kommunal hjerterehabilitering.

En validering af watt-max testen vil medvirke til, at borgeren modtager en ensartet og høj kvalitet i et hjerterehabiliteringsforløb. Dertil vil borgeren kunne anvende resultaterne til at vurdere egen forbedring.

Samarbejdspartnere: AU, VIA, Folkesundhed Aarhus, Randers Sundhedscenter.

Status: Protokol er godkendt til ph.d.-projekt ved Aarhus Universitet, og der arbejdes med funding.


Gå tilbage til "Projekter"