Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet

En kvalitativ forundersøgelse, som har til formål at undersøge borgernes og brobyggernes erfaringer og oplevelser med Social Sundhed.

Resultaterne skal bidrage til det fremtidige samarbejde mellem Social Sundhed og andre aktører, herunder Aarhus Kommune.

Derudover skal resultaterne bruges som afsæt til udarbejdelse og finansiering af et større forskningsprojekt.

Samarbejdspartnere: Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet.

Status: Afsluttet. Download rapporten her

Kvalitetsudvikling af Møllestiens Varmtvandsbassin

Formålet var at belyse brugerprofilen af borgere, som benytter sig af varmtvandsbassinet samt mulighederne for kvalitetsudvikling. Resultaterne muliggør et tilbud af højere kvalitet, der er i større overensstemmelse med borgernes behov.

Samarbejdspartnere: Lokalcenter Møllestien, Aarhus Kommune.

Status: Rapport afleveret til Møllestien, der med baggrund heri indsamler nye data med henblik på yderligere kvalitetsforbedring.

Gå tilbage til "Projekter"