Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning har udvalgt følgende fire prioriterede borgerforløb:
Hjerterehabilitering, lænderygrehabilitering, uderehabilitering og kræftrehabilitering.

Forsknings- og udviklingsprojekter initieret af Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning forløber således primært inden for disse områder. Forskningsspørgsmålene formuleres i samarbejde med samarbejdspartnerne, borgere, fagprofessionelle og forskere.

 

Gå tilbage til "Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning"