Der er i første omgang indgået samarbejde med Aarhus Kommune om forskning og udviklingsprojekter på fokusområderne; hjerte- og lænderyg-rehabiliteringsområdet, udendørsrehabilitering samt kræftrehabilitering. Inden for hvert fokusområde formuleres forskningsspørgsmål i et samarbejde med fagprofessionelle fra magistraterne Sundhed og Omsorg (MSO) og Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB), borgere med personlige erfaringer samt forskere fra Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning .

Et centralt område for Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning er rehabiliteringsforløb på tværs af region og kommune, og er således ikke afgrænset til de ovennævnte fokusområder, men i de første år arbejdes der med disse.

Gå tilbage til "Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning"