Organisation

Der er nedsat en bestyrelse for Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning (CePR) bestående af direktører fra Aarhus Kommune (MSO og MSB) og Region Midtjylland, Institutleder fra Aarhus Universitet (Institut for Folkesundhed), Forsknings- og udviklingschef fra VIA UC samt repræsentant fra MarselisborgCentret. 

Bestyrelsen mødes én gang årligt, hvor CePR aflægger årsrapport i henhold til handleplanen. Der er etableret en styregruppe med reference til centrets bestyrelse.


Gå tilbage til "Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning"