Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning (CePR) har gennemført en survey med deltagelse af medlemmerne af styregruppen og referencegruppen samt udvalgte interessenter.

I alt har 14 personer besvaret følgende tre spørgsmål:

  1. Hvilke handlinger og initiativer er CePR lykkes med, med henblik på at realisere formålet for CePR?
  2. Beskriv de væsentligste udfordringer du har oplevet som følge af arbejde i CePR?
  3. Hvad kan vi fremadrettet gøre for at fremme formålet om at levere et vidensbaseret grundlag for udøvelse af kerneydelser i rehabilitering på tværs af fag og sektorer?

Svarene fra denne survey er kategoriseret under temaer og sammenskrevet i nedenstående.

Handlinger og initiativer som CePR er lykkes med

De væsentligste udfordringer for CePR

Forslag til det fremadrettede arbejde i CePR