Seminarer/symposier

Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning (CePR) har afviklet følgende seminarer/symposier med henblik på at formidle bedste viden og skabe rum for gensidig inspiration mellem praksis og forskning:

  • Arbejdsrettet lænderyg-rehabilitering (07.02.19)
  • Perspektiver på rehabilitering: Udendørsrehabilitering og praksisnær forskning (25.02.19)
  • Perspektiver på rehabilitering: Borgere med hjertesygdom (25.03.19)
  • Perspektiver på rehabilitering: Brobygning mellem praksis og forskning (25.04.19).

Gå-hjem-møder

I 2020 blev følgende fire gå-hjem-møder udskudt grundet COVID-19:

  • Arbejdsmarkedstilknytning efter en kræftdiagnose
  • Hjerterehabilitering
  • Social ulighed
  • Antropologiske perspektiver på kronisk sygdom og multisygdom.

Kurser og vejledning

Erfaringer fra forskningssamarbejdet i CePR anvendes i følgende kurser på Institut for Folkesundhed og ved vejledning af studerende, der afslutter bachelorprojekt på VIA og AU, kandidatspecialer på AU og af studerende, der deltager i talentspor på hhv. VIA og AU.

Faglige artikler og kronikker

CePR har, i relation til faglige artikler (ikke-peer-reviewede tidskrifter), været omdrejningspunktet i Science Report, i en kronik i sundhedsmagasinet Kommunal Sundhed, samt i en artikel bragt i nyhedsmediet Sundhedsmonitor.

Du kan her finde et overblik over CePR's aktiviteter

Gå tilbage til "Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning"