Centre for Rehabilitation Research, Aarhus 

billede af Medarbejdere i Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning
Medarbejdere i Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning: (forreste række fra venstre) Charlotte Gjørup Pedersen, Birgitte Laier Bitsch, Nanna Rolving og Maja Husted Christensen. (Bagerste række fra venstre) Louise Sofia Madsen, Thomas Maribo, Claus Vinther Nielsen og Pelle Mortensen. 

Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning skal støtte kommunerne i at udvikle, anvende og formidle evidensbaserede metoder i rehabiliteringsarbejdet

 

Læs om seminarer afholdt af
Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning 

Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning er etableret for at medvirke til udvikling af rehabilitering, der har fokus på borgerens hverdagsliv.

Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning skaber praksisnær forskning, hvor borgere og medarbejdere i rehabilitering involveres i hele forskningsprocessen. Samarbejdet mellem forskning og praksis sikrer, at der skabes viden, som kan anvendes i den virkelige verden og har relevans for borgers liv.

Spørgsmålene, der undersøges udspringer af praksisrelevante problemstillinger med udgangspunkt i mødet mellem borgeren og medarbejderen i rehabiliteringsforløbet.

Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Institut for Folkesundhed (Aarhus Universitet), VIA University College og MarselisborgCentret og relevante parter inden for den tværsektorielle rehabilitering.


Claus Vinther Nielsen
Tlf:. 7841 4440 / 2223 9488
Mail: clanil@rm.dk


Thomas Maribo
Tlf.: 7841 4432 / 2145 2470
Mail: thomar@rm.dk