billede af Medarbejdere i Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning
Medarbejdere i Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning, Aarhus:
(forrest fra venstre) Charlotte Gjørup Pedersen, Birgitte Laier Bitsch og Nanna Rolving
(bagerst fra venstre) Louise Sofia Madsen, Thomas Maribo, Claus Vinther Nielsen og Pelle Mortensen

Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning skal højne vidensniveauet, forskningsindsatsen og forskningskulturen i rehabilitering på tværs af sektorer. Målet er at indsamle ny viden om rehabilitering og ikke mindst at sprede den eksisterende viden.

Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning er etableret for at medvirke til udvikling af rehabilitering, der har fokus på borgerens hverdagsliv.

Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning skaber praksisnær forskning, hvor borgere og medarbejdere i rehabilitering involveres i forskningsprocessen. Samarbejdet mellem forskning og praksis skal sikre, at der skabes viden, som har reel værdi for praksis såvel som for borgerne.

Forskningen tager udgangspunkt i spørgsmål, der udspringer af praksisrelevante problemstillinger med udgangspunkt i mødet mellem borgeren og medarbejderen i rehabiliteringsforløbet.

Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Institut for Folkesundhed (Aarhus Universitet), VIA University College og MarselisborgCentret og relevante parter inden for den tværsektorielle rehabilitering.


Claus Vinther Nielsen
Tlf:. 7841 4440 / 2223 9488
Mail: clanil@rm.dk


Thomas Maribo
Tlf.: 7841 4432 / 2145 2470
Mail: thomar@rm.dk