Medarbejdere i Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning, Aarhus: (Fra venstre) Louise Sofia Madsen, Charlotte Gjørup Pedersen, Thomas Maribo, Birgitte Laier Bitsch, Claus Vinther Nielsen og Nanna Rolving

Mål og mission

I Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning (CePR) vil vi udvikle, anvende og formidle viden ud fra evidensbaserede metoder i rehabiliteringsarbejdet.

For at borgeren opnår målet om bedst mulig funktionsevne, skal de rigtige aktiviteter sættes i gang i rehabiliteringsforløbet. 

Vores mission i CePR er at medvirke til:

• at levere et vidensbaseret grundlag for udøvelse af kerneydelser i rehabilitering på tværs af fag og sektorer
• systematisk afprøvning og evaluering af rehabiliteringsindsatser
• at udbrede og implementere viden
• at kvalificere forskning og udvikling i rehabilitering
• undervisning, vejledning og projektsamarbejde i rehabilitering på AU’s og VIA's uddannelser.

Det vil vi gøre gennem forskning, udvikling og undervisning.

Højt vidensniveau og involvering

CePR skal således højne vidensniveauet, forskningsindsatsen og forskningskulturen i rehabilitering blandt CePR's parter.

Vi involverer desuden borgere, kommuner, regioner, almen praksis og uddannelsesinstitutioner i planlægningen, udførelsen og analysen af vores projekter. 

Vi prioriterer at udvide samarbejdet med andre aktører nationalt og internationalt, herunder andre kommuner i den midtjyske region.

Prioriterede områder

CePR har to fokusområder: Lighed i Sundhed samt Sundhed og Beskæftigelse.

Indtil videre har vi primært etableret et samarbejde om rehabiliteringsforskning i borgerforløb inden for hjerterehabilitering, rygrehabilitering, uderehabilitering og kræftrehabilitering.