Vores fokus er, at borgere med nedsat funktionsevne lever en meningsfuld tilværelse. Optimal rehabilitering sikrer vi ved samarbejde på tværs af sektorer og discipliner, herunder bruger vi erfaring og viden fra praksis, forskning og politiske beslutningstagere, så det gavner borgerne.

Vores fundament bygger på forskning fra Aarhus Universitet, og vi understøtter videnspredning på institutioner og organisationer på alle niveauer. Vores forskning er baseret på en bio-psyko-sociale rammer i lokalsamfundet og revalidering.

Centrale opgaver

  • Borgerinddragelse
  • Forskningsdesign 
  • Identifikation af behov
  • Tværfaglige aktiviteter
  • Kontinuitet i rehabiliteringsindsats
  • Intervention


Forskningsleder Thomas Maribo 
Tlf. 7841 4432 / 2145 2470
E-mail: thomar@rm.dk