billede af en mand, der holder oplægVi udvikler på kvalitetsområdet. Foto: Tobias Lybech

I Kvalitetsudvikling arbejder vi med udvikling og evaluering af kvaliteten på sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet.

Vi anvender en bred vifte af metoder til at skabe ny viden og til at undersøge anvendelsen af faglige indsatser. Vi arbejder vidensbaseret og har et kontinuerligt fokus på metodeudvikling samt forskningsinddragelse og partnerskaber.

Vi arbejder med udviklingsprocesser, kortlægning, implementering og fastholdelse af ny praksis samt at udfordre eksisterende praksis. Et arbejde som altid sker i et tæt samarbejde med praksis.

Vores teoretiske viden, metodekendskab og inddragelse af praksis sikrer, at det lokale arbejde med kvalitetsudvikling inden for og på tværs af sektorer understøttes på bedst mulig vis.

Centrale opgaver

  • Større og mindre evalueringer
  • Undervisning i forbedringsarbejde
  • Forbedringsopgaver
  • Implementeringsopgaver
  • Udvikling af indsatser på det specialiserede socialområde og sundhedsområdet