billede af en mand, der holder oplægVi udvikler på kvalitetsområdet. Foto: Tobias Lybech

I Kvalitetsudvikling arbejder vi med udvikling og evaluering af kvaliteten på sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet.

Vi anvender en bred vifte af metoder til produktion af ny viden og dokumentation af virkningen af faglige indsatser. Formålet er at yde støtte til udviklingsprocesser, implementering og fastholdelse af ny praksis samt at udfordre eksisterende praksis.

Vi arbejder med afsæt i forskningsbaseret viden og har et kontinuerligt fokus på metodeudvikling. Vores arbejde sker altid i et tæt samarbejde med praksis.

Vores teoretiske viden, metodekendskab og inddragelse af praksis sikrer, at det lokale arbejde med kvalitetsudvikling inden for og på tværs af sektorer understøttes, og at vi skaber ny forskningsbaseret viden.

Centrale opgaver

  • Den nationale kvalitetsdagsorden, dvs. forbedringsarbejdet, lærings- og kvalitetsteams, opgaver i forbindelse med udmøntning af de nationale mål m.v.
  • Borger- og patientinddragelse
  • Forbedringsarbejde i forhold til sundheds- og socialområdet
  • Sikkerhed
  • Metodeudvikling
  • Kvalitetsmodeller på sundheds- og socialområdet.