billede af mennesker i en metroVi forsker og udvikler i forhold til sundhedsspørgsmål i befolkningen. Foto: Zsun Fu, Unsplash

I Forskning i Folkesundhed arbejder vi bredt med væsentlige sundhedsspørgsmål i befolkningen. Fokusområder er forebyggelse, rehabilitering, ulighed i sundhed, sundhedstjenesteforskning, interventionsudvikling, organisering, implementering, sundhedsøkonomi og meget andet. Vores projekter og data kan omhandle borgere, patienter, pårørende, fagprofessionelle, civilsamfund og beslutningstagere. Vi arbejder såvel kvantitativt som kvalitativt og kombinerer gerne metoder og forskningstilgange.

Forskningen er anvendelsesorienteret. Vi arbejder på tværs af fagligheder og sektorer, og indgår i arbejdet med beslutningstagere med borgerne/patienterne i fokus. Vi ser på borgernes hele liv i og uden for sundhedsvæsenet og inkluderer fx grænseflader til social- og beskæftigelsesområderne.

Vores mål er at bidrage såvel til den forskningsfaglige udvikling, som at overføre vores erfaring og viden til praksis til gavn for borgerne.

Centrale opgaver

  • Systematisk udvikling og afprøvning af interventioner
  • Registerbaseret forskning og analyser
  • Gennemførelse og udvikling af regionens sundhedsprofil og formidling af resultaterne
  • Organisations- og systemanalyser
  • Implementeringsforskning
  • Sundhedsøkonomiske analyser
  • Forskning i involvering af borger, patienter og pårørende
  • Følgeforskning