billede af mennesker i en metroVi forsker og udvikler i forhold til sundhedsspørgsmål i befolkningen. Foto: Zsun Fu, Unsplash

Vi identificerer væsentlige sundhedsspørgsmål i befolkningen. Samtidig bidrager vi med tværfaglige forsknings- og udviklingsaktiviteter om interventioner og teknologi inden for sundhedsområdet. Ofte som støtte til beslutningstagere.

Centrale opgaver

  • Tværfaglige forskningsprojekter med sigte på beslutningstagning på det politiske og administrative niveau
  • Udvikling af regionens sundhedsprofil og formidling af resultaterne
  • Registerbaseret forskning og analyse af de offentlige sundhedsspørgsmål
  • Systematisk udvikling og afprøvning af interventioner
  • Udarbejdelse af systematiske kvantitative og kvalitative litteraturstudier
  • Sundhedsøkonomiske analyser
  • Anvendelsesorienteret forskning inden for sundhedsområdet
  • Medicinske teknologivurderinger (MTV)
  • Organisations- og systemanalyser