Vi arbejder for en optimal rehabilitering for personer med nedsat funktionsevne.Foto: Marselisborg Centret

Vi arbejder for en optimal rehabilitering for personer med nedsat funktionsevne. Foto: Marselisborg Centret

Vores fokus er, at borgere med nedsat funktionsevne lever en meningsfuld tilværelse. Optimal rehabilitering sikrer vi ved samarbejde på tværs af sektorer og discipliner, herunder bruger vi erfaring og viden fra praksis, forskning og politiske beslutningstagere, så det gavner borgerne.

Vores fundament bygger på forskning fra Aarhus Universitet, og vi understøtter videnspredning på institutioner og organisationer på alle niveauer. Vores forskning er baseret på en bio-psyko-sociale rammer i lokalsamfundet og revalidering.

Centrale opgaver

  • Borgerinddragelse
  • Forskningsdesign 
  • Identifikation af behov
  • Tværfaglige aktiviteter
  • Kontinuitet i rehabiliteringsindsats
  • Intervention