Analyse, statistik og kvantitative undersøgelser er vores hovedopgave. Foto: Henrik BrønsAnalyse, statistik og kvantitative undersøgelser er vores hovedopgave. Foto: Henrik Brøns

Data og Analyse har sine hovedopgaver inden for feltet af kvantitative undersøgelser, analyser og statistik, udvikling af indikatorer, forløbsmonitorering og dataunderstøttelse af såvel forskningsprojekter som klinikken/driftssystemet. Opgaverne spænder over bl.a. metodedesign, dataindsamling, vurdering af datavaliditet, løbende monitorering og rapportering, datamanagement, datasikkerhed og systemudvikling og -vedligehold.

Som led i de opgaver udvikler og drifter vi webbaserede it-systemer til forskning og monitorering. Systemerne hjælper med at strukturere og opsætte dataindsamlingen i forhold til randomisering, spørgeskemaer og elektronisk indtastning af patientdata.

Centrale opgaver

 • Patient- og pårørendeundersøgelser
 • Forløbsmonitorering for kronikere
 • Indikatorer for patientinddragelse
 • Udvikling af indikatorer
 • Spørgeskemaundersøgelser og kvantitative analyse- og evalueringsopgaver indenfor social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelser
 • Dataunderstøttelse af kvalitets- og forbedringsdagsordenen
 • Udvikling og drift af webbaserede it-systemer til forskning og monitorering, herunder
  - forskningsportalen e-Trial®
  - monitorerings- og evalueringsplatformen MoEva (PRO data vedrørende forebyggelses- og sundhedstilbud)
  - den kommunale hjerterehabiliteringsdatabase HjerteKom
 • Sikre at håndteringen af data overholder gældende regler og lovgivning på sundhedsdataområdet gennem implementering af informationssikkerhedssystemet ISO 27001:2013