DEFACTUM har lang erfaring med at facilitere videnskabende netværk og har løbende deltaget i udvikling af arbejdsformen. Foto: Tobias LybechDEFACTUM har lang erfaring med at facilitere videnskabende netværk og har løbende deltaget i udvikling af arbejdsformen. Foto: Tobias Lybech

I et videnskabende netværk bidrager deltagerne til en fælles vidensudvikling. Det sker gennem konkrete afprøvninger af netværkets idéer i tiden mellem netværksmøderne og igennem samarbejde, videns- og erfaringsudveksling på netværksmøder. Et videnskabende netværk er produktorienteret og netværket afsluttes med en afrapportering af netværkets resultater.

I DEFACTUM har vi særlig erfaring med videnskabende netværk som en metode til at facilitere praksisbaseret forskning. Formålet er at arbejde med forskningsspørgsmål, som udspringer direkte af praksis og at bringe den nye viden ind i praksis efterfølgende. I denne sammenhæng anvendes altid forskningsbaserede principper for designs, teknikker mv.

Læs mere om praksisbaseret forskning i videnskabende netværk.

Caseeksempler på videnskabende netværk