billede af pengesedler og medicin-udstyr
Vi ved der er økonomi bag ethvert sundhedsmæssigt tiltag. Foto: Søren Sander

I DEFACTUM arbejder vi ofte med forskningsprojekter, som kan være med til at kvalificere beslutningstagning om sundheds- og socialvæsnets indretning. Her er sundhedsøkonomi et centralt perspektiv og forskningsfelt.

De fleste forskningsprojekter gennemføres i samarbejde med eksterne partnere, som blandt andet tæller kliniske eksperter, forvaltninger i region eller kommune, patientforeninger samt universiteter og forskere, både nationalt og internationalt.

En vigtig del af vores aktiviteter er desuden vejledning af såvel interne som eksterne forskningsprojekter som kandidatspecialer eller ph.d.-forløb, ligesom vi underviser på flere universitetsuddannelser.Med sundhedsøkonomiske analyser kan vi for eksempel:

  • undersøge hvilken af alternative sundhedsteknologier, der er den mest omkostningseffektive.

  • belyse hvordan og hvor højt borgere værdisætter forskellige sundhedstilbud.

  • give et bud på, hvad det betyder for det samlede forbrug af ydelser, hvis man omlægger praksis, fx ved at flytte rehabilitering fra hospital til kommune.

  • undersøge hvordan vi skaber incitament for kvalitet i afregningen mellem kommuner, regioner og hospitaler.

 

Kontakt os for mere information


Har du en forskningsidé, som involverer sundhedsøkonomi, er du velkommen til at kontakte os. Det gælder også, selvom du endnu ikke har finansieringen på plads, eller hvis det handler om at koble sundhedsøkonomi på et eksisterende projekt.