Flere og flere mennesker rammes af mere end én kronisk lidelse. Foto: Søren Sander

Multisygdom er et nyt forskningsfelt, som er i hastig udvikling. Flere og flere mennesker er i behandling for kroniske sygdomme på grund af aldring i befolkningen, nye behandlingsteknologier, tidlig og mere systematisk opsporing af sygdom. Det bliver i fremtiden mere almindeligt at leve med to eller flere kroniske langvarige sygdomme, hvilket giver udfordringer til både borger og forløb i et specialiseret sundhedsvæsen.

Formål

Multisygdom er et uopdyrket område. For at imødekomme multisyge borgere og patienters behov er der behov for grundviden om udvikling, årsager, hvilke segmenter i samfundet der rammes samt konsekvenser for individ, sundhedspersonale og organisering af ydelser i sundhedsvæsenet.

Fokusområder

  • Epidemiologisk forskning om udbredelse, fordeling og konsekvenser af multisygdom på befolkningsniveau
  • Patient- og behandleroplevelser ved multisygdom
  • Interventionsstudier i multisygdom
  • Sundhedstjenesteforskning i multisygdom

Målgrupper

Beslutningstagere lokalt, kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt. Forskere indenfor multisygdom.

Metodiske tilgange

Der arbejdes tværfagligt og tværvidenskabeligt med anvendelse af både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Der findes indenfor multisygdomsgruppen medarbejdere med ekspertise indenfor kvantitative metoder, kvalitative metoder, interventionsforskning, forebyggelse, socialpsykiatri, organisation og sundhedstjenesteforskning.

Læs mere om Multisygdomsprojekter

www.multisygdom.rm.dk