MTV og Sundhedstjenesteforskning indgår i forskellige netværk og samarbejdsrelationer.

Aarhus Universitet

MTV og Sundhedstjenesteforskning har et tæt samarbejde med Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet om at bidrage til skabelse af sammenhæng mellem praksis, forskning, uddannelse og det politisk/administrative niveau til gavn for folkesundheden. Endvidere bidrager MTV og Sundhedstjenesteforsknings medarbejdere til forskningsbaseret undervisning på folkesundhedsområdet.

Tovholder for regional MTV-indsats

MTV og Sundhedstjenesteforskning er udpeget som tovholder for det regionale MTV-arbejde, der foregår i regi af Danske Regioner. 

Nordisk MTV-samarbejde

MTV og Sundhedstjenesteforskning er udpeget som Danmarks repræsentant i det nordiske MTV-samarbejde, som fra de øvrige nordiske lande er repræsenteret ved MTV-chefen fra hver af de nationale MTV-institutioner. Indholdet i samarbejdet består dels af gensidig orientering, dels samarbejde om fælles initiativer, fx en fælles projektdatabase.

Mange samarbejdspartnere

MTV og Sundhedstjenesteforskning har et tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen og andre offentlige aktører,  men løser også mange opgaver for - og i samarbejde med - patientforeninger samt en lang række andre organisationer og virksomheder.


Vurderingen af teknologisk udstyr til sundhedsvæsnet, kræver mange samarbejdspartnere. Foto: Søren Sander

Nationale netværk og samarbejdspartnere


Medicinsk Teknologivurdering (MTV), Planlægning og kvalitet, Sundhedsstyrelsen

CAST, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, Syddansk Universitet, Odense

Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, Odense Universitetshospital

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden

Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

 
Internationale medlemskaber og samarbejdspartnere


EUnetHTA - European Network for Health Technology Assessment

INAHTA - International Network of Agencies for Health Technology Assessment

EUPHA - The European Public Health Association

HSR Europe - Health Services Research Europe

HTAi - Health Technology Assessment International

NHS - National Institute for Health Research, Storbritannien

SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering, Sverige

THL - National Institute for Health and Welfare, Finland

Kunnskapssenteret - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Norge

Uddannelser, hvor MTV indgår i undervisningen


Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet

Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse, Københavns Universitet

Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse, Syddansk Universitet

Bachelor i Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet

Bachelor i Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Bachelor i Folkesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet

Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet

Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet